Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

digital365 (2583675-2)
PL 145, 78201 Varkaus
tuki@reviefy.com
www.reviefy.com

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tommi Sareskivi
etunimi.sukunimi@reviefy.com

3. Rekisterin nimi

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakas- ja/tai palvelusuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
- palvelun tuottaminen ja toteuttaminen,
- asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
- markkinointi ja myynti,
- analysointi ja tilastointi
- sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kaiken asiakkaan Reviefy tuotearvostelupalveluun keräämän tai syöttämän tiedon.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Palvelun pääasialliset palvelimet sijaitsevat Suomessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-tietojärjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Allekirjoitetulla, yllämainittuun osoitteeseen osoitetulla kirjeellä on mahdollista tarkistaa rekisteröityä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröity voi muuttaa tietojaan palvelussa tai pyytää kirjallisesti tietojensa päivitystä.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.