Nosta luotettavuutta

Suosittelun merkitys verkkokaupan luotettavuuden kannalta on tärkeää, etenkin ensimmäisellä käynnillä. Muiden asiakkaiden suosittelut vahvistavat luotettavuutta sekä verkkokauppaa, että verkkokaupan tuotteita ja palveluita kohtaan.

Luotettavuus ja suosittelut ovat toisiinsa sidoksissa. Luotettavuus syntyy verkkokaupan tunnettuudesta ja maineesta, ulkoasusta ja sisällöstä, sekä omista ja muiden kokemuksista.

Suositteluilla voi olla ratkaiseva merkitys verkkokaupan valinnassa, sillä muiden asiakkaiden tuote- ja palvelukohtaiset suositukset ratkaisevat usein asiakkaan ostopäätöksen. Kun tuote tai palvelu on hyväksi havaittu ja todennettu, voi siihen luottaa. Arvostelut ohjaavat asiakkaita laumakäyttäytymiseen; kun muutkin ostavat, minäkin ostan.

Asiakkaat pitävät muiden asiakkaiden tuotearvosteluja korkeassa arvossa niiden tarjoaman informatiivisen sisällön vuoksi. Ilman arvosteluita tuote- ja palvelukohtainen informaatio jää asiakkaan näkökulmasta suppeaksi, sillä tuotetiedot eivät kerro käytännön kokemuksista. Käytännön kokemus on usein asiakkaalle arvokkaampi tieto kuin tuotekuvausten anti.

Aiemmin ostaneiden asiakkaiden antamat tuotearvostelut ja suosittelut tekevät tuotteista ja palveluista entistä houkuttelevimpia. Asiakkaiden vertaillessa tuotteita, palveluita ja hintoja aktiivisesti, suositteluja käyttävä yritys vaikuttaa kilpailijaa luotettavammalle ja saa todennäköisemmin kaupan kotiin.