Mitä hyötyä tuotearvosteluista on asiakkaalle?

Mitä hyötyä tuotearvostelut tuovat kävijälle?

Verkkokauppojen ja nettishoppailun yleistyessä asiakkaat päätyvät yhä suuremmin joukoin verkkokauppojen asiakkaiksi. Verkkokaupalta odotetaan edelleen samaa palvelutasoa kuin kivijalkakaupalta jossa myyntipuheet käydään kasvotusten, mieltä askarruttaviin kysymyksiin saadaan vastaus samalla kertaa ja tuotteet ovat käsin kosketeltavissa ja kokeiltavissa. Tämä ei tietenkään onnistu täysin samaan tapaan verkkokaupassa, mutta onneksi tilalle on tullut uusia tapoja toimia ja palvella asiakkaita kokonaisvaltaisesti niin, että samoihin toiveisiin ja vaatimuksiin pystytään yhtä jollain tasolla vastaamaan. Keinot vain ovat erilaiset.

Tuotearvostelut tuovat tuotteet ja palvelut lähemmäksi asiakasta, kun asiakas saa tietoa muiden asiakkaiden aidoista käyttökokemuksista. Ostaneiden asiakkaiden jättämät tuotearvostelut tarjoavat vastauksia ostoaikeissa olevien asiakkaiden lisäkysymyksiin ja houkuttaa ostamaan.

Mitä muut edellä, sitä toiset perässä

Asiakkaat etsivät ahkerasti tietoa haluamistaan tuotteista ja palveluista. Muiden, jo ostaneiden asiakkaiden aidot käyttökokemukset ja mielipiteet kiinnostavat kovasti ja ohjaavat usein ostopäätöstä. Ihminen on laumaeläin: kun hekin ovat ostaneet, minäkin ostan.

Tuotearvostelut tarjoavat ostoaikeissa oleville asiakkaille kaivattua lisätietoa ja käyttökokemuksia tuotteista ja palveluista.

Asiakkaan on helppoa tehdä ostopäätös tuotteesta, joka on saanut kiitosta ja kannatusta jo muilta asiakkailta. Keskustelupalstojen sijaan suoraan verkkokaupasta löytyvä tuotearvostelu ohjaa asiakkaan juuri oikeaan ostopaikkaan, Sinun verkkokauppaasi, jossa sekä tuotearvostelu että tuote tai palvelu ovat näppärästi samassa paikassa.

Suoraa faktaa ruohonjuuritasolta

Tämän päivän valveutuneille verkkokauppa-asiakkaille eivät enää riitä pelkät tekniset tiedot tai yleismaalliset tuotekuvaukset, vaan he haluavat kuulla muiden asiakkaiden kokemuksia tuotteista ja palveluista.

Jo ostaneiden asiakkaiden kirjoittamat tuotearvostelut luovat mielikuvia tuotteen käytöstä ja hyödyistä, tarjoavat lisäinformaatiota aitojen käyttökokemusten kautta ja tekevät tuotteen tai palvelun haluttavammaksi. Tätä tietoa on haastavaa saada sisällytettyä tuotekuvauksiin tarpeeksi uskottavaan muotoon.

Toisen asiakkaan suositusta pidetään useimmiten suuremmassa arvossa kuin varsinaisia tuotekohtaisia tietoja, koska näin saadaan tietoa käytännön tasolta. Tuotearvostelut saattavat jopa vinkata uusia käyttötapoja tai -kohteita tuotteelle. Joissakin tapauksissa ne voivat myös oikaista virheellisiä tietoja ja olettamuksia.

Ennen tuotteen ostamista asiakkaat tekevät nykyisin runsaasti tutkimustyötä etsien tietoa internetistä sekä vertaillen muun muassa hintoja ja suosituksia. Verkkokauppa jonka sivustolta löytyy julkaistuna asiakkaiden antamia suosituksia sekä tuotearvosteluja, vetääkin yleensä pisimmän korren ja saa hoidettua kaupan kotiin.

Tuotearvostelut luotettavuuden tuojana

Verkkokaupan luotettavuus rakentuu kaupan tunnettuuden, maineen sekä asiakaskokemusten ympärille. Tuotearvostelut ja suositukset ohjaavat osaltaan kokonaisuutta oikeaan suuntaan nostaessaan verkkokaupan luotettavuutta asiakkaiden silmissä.

Etenkin uudet asiakkaat joilla ei ole minkäänlaista aiempaa kosketuspintaa verkkokauppaan, pitävät tuotearvostelujen esillä oloa tärkeänä tekijänä luotettavuuden kannalta. Asiakkaat uskaltavat luottaa verkkokauppaan helpommin kun muutkin ovat tehneet ostoksia onnistuneesti.

Etenkin ne tuotearvostelut joissa verkkokauppa on onnistunut kääntämään pettyneen asiakkaan tyytyväiseksi ja hyvin palvelluksi asiakkaaksi, nostavat verkkokaupan luotettavuutta muiden asiakkaiden silmissä.