Data ja palvelimet Suomessa

Reviefyta ylläpidetään ja tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Palvelintila täyttää Viestintäviraston tarkat teletilojen turvallisuutta koskevat vaatimukset. Palvelinsalin yhteydet on varmennettu niin Suomen runkoverkon kuin useampien kansainvälisten operaattoreiden kautta.